GBNC Government

Executive Committee

President
Ms. Anju Thapa

Senior Vice-President
Mr. Sandip Bhattarai

Vice-President
Mr. Chiranjibi Acharya

Vice-President
Mr. Sunil Nepali

General Secretary
Mr. Sonam Sherpa

Secretary
Mr. Milan Basnet

Treasurer
Mr. Ajay Kushwaha

Asst. Treasurer
Mr. Prakash Khadka

Board Of Directors

Abhishek Acharya

Ajay Dhakal

Ajit Pokhrel

Aang Dawa Sherpa

Ashmi Pokhrel

Ashok Kafle

Bhisma Acharya

Biraj Bhattarai

Biraj Gurung

Deepa Ghimire Pokhrel

Dipendra Subedi

Gautam Bhusal

Shiva Mishra

Prabha Gautam

Pramila Dhamala Banjara

Raj Lama

Roshan Yadav

Sajana Adhikari

Sangit Tamang

Sangye Palden Sherpa

Sourav Adhikari

Subarna KC

Sudip Sharma

Sunita Bhandari Bhusal

Saroj Poudel